X was hier: De Cruquius

Heel Nederland is een museum. Geschiedenis is overal om ons heen – soms tastbaar, soms niet meer tastbaar, maar altijd aanwezig in het landschap. In het project xwashier zal het Nationaal Historisch Museum elk jaar een serie historische locaties op fysieke en digitale wijze ontsluiten, gekoppeld aan promotionele en educatieve activiteiten. Geleidelijk ontstaat zo een groot netwerk van ‘plaatsen van herinnering’, verspreid over heel Nederland en delen van het buitenland. Het museum werkt hiervoor samen met lokale instellingen, gemeenten en provincies.

Voor de eerste serie historische plaatsen werden striptekenaars gevraagd een strip te maken over de geschiedenis van de hun toegewezen plaats. Hieronder mijn strip over stoomgemaal De Cruquius.