SPANGMAKER

Stichting Spangmaker ontwikkelt initiatieven om Spangen nieuw elan te geven.

Eén van de initiatieven van de stichting Spangmaker was de ontwerpwedstrijd om het Van Nelle gebouw meer bij Spangen te betrekken. De veertig ingestuurde ideeën zijn door een officiële vakjury bestudeerd. Negen juli was het echter de beurt aan de bewoners van Spangen zich uit te spreken over een selectie van deze ontwerpen.

Ondergetekende was erbij om verslag te doen (in cartoonvorm).

Binnenkort zijn alle tekeningen te zien op www.spangmaker.nl