Filosofische strips

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ze komt twee keer per jaar uit; en is voornemens dit in de toekomst vaker te gaan doen. Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers – zoals Ger Groot, Sjoerd van Tuinen, Gijs van Oenen, Harrie de Swart, Wiep van Bunge – en filosofen in spe aan de wijsbegeertefaculteit.

De Twijfel is in de afgelopen jaren al door een aantal verschillende vormgevers onder handen genomen. De inhoud, en de strip, blijven gelukkig zonder twijfel behouden.

Lees de strips:

Filosofische strip voor Twijfel 5
Filosofische strip voor Twijfel 6
Filosofische strip voor Twijfel 7
Filosofische strip voor Twijfel 8
Filosofische strip voor Twijfel 9
Filosofische strip voor Twijfel 10