Filosofische strip voor Twijfel 5

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers – zoals Ger Groot, Gijs van Oenen, Harrie de Swart, Wiep van Bunge – en filosofen in spe aan de wijsbegeertefaculteit.

twijfel-01

Het thema van deze twijfel is “verandering”, toepasselijk, want de twijfel is vernieuwd!

“De redactie kwam voor de uitdaging te staan zowel de kosten te drukken, als meer mensen te interesseren. Daarom hebben we een nieuwe vormgeving, rubrieken, een filosofische strip en een logische puzzel”, schrift Amy van den Berg in het redactioneel. De vormgeving van Twijfel is gedaan door Remco van Dun (zie foto).

“Robert is deeltijdstudent wijsbegeerte” en “vaste striptekenaar voor Twijfel”. Hieronder de eerste strip, “Zonder twijfel”.

zonder-twijfel-strip