Filosofische strip voor twijfel 8

twijfel-8-helden

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ze komt wel twee keer per jaar uit; en is voornemens dit in de toekomst vaker te gaan doen. Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers – zoals Ger Groot, Gijs van Oenen, Harrie de Swart, Wiep van Bunge – en filosofen in spe aan de wijsbegeertefaculteit.

Deze editie van Twijfel heeft het thema “Helden”.  Hieronder mijn strip.

twijfel-helden