Filosofische strip voor Twijfel 6

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers – zoals Ger Groot, Gijs van Oenen, Harrie de Swart, Wiep van Bunge – en filosofen in spe aan de wijsbegeertefaculteit.

twijfel-6-waarheid

Het thema van deze Twijfel is “waarheid”. “Robert is deeltijdstudent wijsbegeerte” en “vaste striptekenaar voor Twijfel”. Hieronder zijn tweede strip voor Twijfel, “Waarheid”.

waarheid-strip-web