Filosofische strip voor twijfel 13: Natuur

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers – zoals Sjoerd van Tuinen, Ger Groot, Gijs van Oenen, Harrie de Swart, Wiep van Bunge – en filosofen in spe van de faculteit wijsbegeerte.

Deze editie van Twijfel heeft het thema “Natuur”.  Hieronder mijn strip.