Filosofische strip voor Twijfel 12: Strijd

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers – zoals Sjoerd van Tuinen, Ger Groot, Gijs van Oenen, Harrie de Swart, Wiep van Bunge – en filosofen in spe van de faculteit wijsbegeerte. Ook staan er weer mooie illustraties op en in van Bonny Kiran, zojuist afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie.

Deze editie van Twijfel heeft het thema “Strijd”.  Hieronder mijn strip…