Filosofische strip voor Twijfel 9

Twijfel is het tijdschrift van de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

twijfel-09

“De afgelopen maanden is het bestaansrecht van onze faculteit in vraag getrokken, en daarmee ook de waarde van Wijsbegeerte als zelfstandige discipline: wat voegt wijsbegeerte heden ten dage (nog) toe?
Deze confrontatie met wat eerst vanzelfsprekend leek, heeft de redactie van Twijfel ertoe gebracht een vervroegde editie te maken “Over Filosofie”, waarin expliciet de waarde van filosofie in vraag wordt gesteld. Wat is het (economisch) nut van een wijsbegeertestudie? Welk bestaansrecht heeft ze in onze huidige tijd? Wat hebben filosofen over de waarde van filosofie te zeggen en hoe wordt in de wetenschap over de waarde van wijsbegeerte gedacht? Kortom: in de nieuwe editie van Twijfel wordt vanuit verschillende invalshoeken gereflecteerd op de filosofie.”

Hieronder mijn strip voor deze editie: “Twijfelkracht”.

twijfelkracht