Column in Vormberichten: Incognito

Vormberichten is het ledenblad van de BNO en verschijnt 8 keer per jaar in een oplage van 4.250 exemplaren.

Behalve mededelingen aan de leden bevat het blad vakinhoudelijke, beschouwende en zakelijke informatie en nieuws.