Column in Vormberichten: Linkse Hobby

Vormberichten is het ledenblad van de BNO en verschijnt 8 keer per jaar in een oplage van 4.250 exemplaren.

Behalve mededelingen aan de leden bevat het blad vakinhoudelijke, beschouwende en zakelijke informatie en nieuws.

Ondergetekende verzorgt sinds begin dit jaar een vaste beeldcolumn. Hierboven de tweede: Linkse Hobby.