Buttons

Buttons

‘Helemaal vers: buttons!
Robert van Raffe, die dit jaar de vormgeving van de Winter Sale deed, is ook verantwoordelijk voor deze monsterlijk winterse buttons.
Ze zijn komend weekend uiteraard verkrijgbaar.’

Tijdens de Zone 5300 Wintersale!

(Met dank aan Ckoe en zijn buttonmachine!)